doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Come and study in Poland

Come and study in Poland

Książka opracowana przez zespół Euroguidance jest adresowana do obywateli Unii Europejskiej chcących kształcić się w Polsce. Publikacja zawiera informacje o możliwościach kształcenia w językach obcych na uczelniach wyższych w kraju, jak również syntetyczny opis polskiego systemu edukacji oraz rozdział o Polsce.

Pobierz Come and study in Poland jako plik PDF