doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych

Okładka Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych

Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych

Grażyna Sołtysińska, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska
Warszawa, 2003

Publikacja skierowana jest do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych. Zawiera szereg ćwiczeń do pracy z uczniami. Uczula również nauczycieli i wychowawców na aspekty związane z koniecznością przystosowywania się młodzieży do wielu zmian stanowisk pracy, kwalifikacji i zawodów. Wskazuje na ich dodatkowe zadania polegające na działalności doradczej wobec uczniów i kreowaniu ich zawodowych planów. Proponowane ćwiczenia mają na celu pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole. Odnoszą się również do planowania i ustawicznego poszerzania wiedzy ogólnej i zawodowych kompetencji. Pozwalają także wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego poruszania się po rynku pracy.