doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Szkolny doradca zawodowy (aktualizacja aktów prawnych – 2008 r.)

Okładka Szkolny doradca zawodowy (aktualizacja aktów prawnych – 2008 r.)

Szkolny doradca zawodowy (aktualizacja aktów prawnych – 2008 r.)

Drogosz-Zabłocka Elżbieta, Łukaszewicz Alicja, Paszkowska-Rogacz Anna, Ponczek Romuald, Sołtysińska Grażyna, Wojtasik Bożena, Żywiec-Dąbrowska Elżbieta
Warszawa, 2003, s. 37


Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w roku 2002 podjął zadanie sprecyzowania koncepcji działań szkolnego doradcy zawodowego – osoby odpowiedzialnej za organizację i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. W ramach publikacji „Szkolny doradca zawodowy” uzasadniono potrzebę powołania doradcy i przedstawiono korzyści płynące z jego pracy na terenie szkoły. Opisane zostały cele, zadania i sylwetka szkolnego doradcy zawodowego. Ponadto przedstawiono: akty prawne (stan na 2008 r.), na które można się powołać przy tworzeniu w szkole takiego stanowiska i określaniu zakresu obowiązków doradcy, definicje pojęć związanych z tą dziedziną, wewnątrzszkolne systemy doradztwa dla różnych poziomów kształcenia oraz standard wyposażenia pracowni szkolnego doradcy zawodowego.