doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Bezpłatna publikacja Jak pomagać? Tranzycja osób z niepełnosprawnościami ruchowymi na rynek pracy

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Kariera bez barier opublikowała poradnik autorstwa dr Pawła Wolskiego. Autor koncentruje się na znaczeniu roli społeczeństwa, pracodawców i instytucji w procesie wspierania osób z niepełnosprawnościami ruchowymi podczas ich przejścia na rynek pracy. Analizuje różnorodne strategie, programy i postawy, które mogą znacznie ułatwić tym osobom integrację z rynkiem pracy, a tym samym przyczyniać się do stworzenia społeczeństwa bardziej otwartego i inkluzywnego.

Publikacja dostępna jest na stronie projektu