doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Gdzie znajdę pomoc

Schemat przedstawia placówki i instytucje które prowadzą usługi z zakresu doradztwa zawodowego

 • Szkolni doradcy zawodowi
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Centra kształcenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego
 • Zakłady doskonalenia zawodowego
 • Akademickie biura karier
 • Ochotnicze hufce pracy
 • Urzędy pracy
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Organizacje pozarządowe świadczące usługi doradcze
 • Prywatne centra doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi prowadzący działalność gospodarczą
 • Prywatne agencje zatrudnienia
Legenda:
 • Placówki sektora edukacji, w których znajdziesz doradcę zawodowego
 • Instytucje sektora administracji publicznej, w których znajdziesz doradcę zawodowego
 • Inne miejsca, gdzie znajdziesz doradcę zawodowego
 • Więcej informacji
 • Wsparcie dla uczniów, słuchaczy, studentów w wyborze dalszego kształcenia lub ścieżki zawodowej
 • Wsparcie w wyborze ścieżki zawodowej lub dalszego kształcenia
 • W tych miejscach usługi doradcy zawodowego mogą być płatne