doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Ścieżki kształcenia

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Image Map

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Image Map

Ścieżki kształcenia (pdf)

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

 1. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz.622) będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
  • klasach I branżowej szkoły I stopnia,
  • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum,
  • semestrach I szkoły policealnej.

  a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół;

 2. Zgodnie z art. 286 ust. 2 i art. 287 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w dotychczasowych przepisach rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, będzie się stosować:w roku szkolnym 2017/2018

  w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikumw semestrach II-V szkoły policealnej;oraz

  w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia,

  w roku szkolnym 2018/2019

  w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum;

  w semestrach IV i V szkoły policealnej;

  w roku szkolnym 2019/2020

  w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.