doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

O portalu

2009-2012

Projekt Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Projekt dotyczył upowszechnienie dostępu do usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum poprzez zbudowanie spójnego, drożnego oraz dostosowanego do aktualnych potrzeb systemu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty realizującego ideę poradnictwa całożyciowego. Zadaniem projektu było m.in.: upowszechnianie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej uczniom, rodzicom, nauczycielom i doradcom zawodowym na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym poprzez utworzenie Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej.

2013

Projekt Edukacja dla pracy

Jednym z głównych założeń projektu było wsparcie polskiego systemu edukacji w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście idei uczenia się przez całe życie.

Celem projektu był m.in.: rozwój Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej i przebudowa portalu www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl

2014-2015

Projekt Edukacja dla pracy etap 2

Głównym celem projektu było wsparcie 6000 placówek w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w kontekście idei uczenia się przez całe życie.

W drugim etapie projektu kontynuowano rozwój Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej funkcjonującej jako portal internetowy, który składa się z ogólnopolskiego portalu i szesnastu portali wojewódzkich.

10.2015-06.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

W ramach trwałości projektu, KOWEZiU prowadziło część centralną portalu.

Od 07.2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji

W następstwie połączenia KOWEZiU i ORE, zadania związane z prowadzeniem centralnej części portalu przejął ORE.