doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego badania potrzeb edukacyjno-szkoleniowych doradców zawodowych oraz osób koordynujących działania w obszarze doradztwa […]

Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest centralnym organem administracji rządowej w Polsce, odpowiedzialnym za gromadzenie, analizowanie i publikowanie danych […]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała najnowszy raport dotyczący rynku pracy, edukacji oraz kompetencji za maj 2024 […]

Wydział Doradztwa Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatny warsztat Moc jedności: warsztat współpracy i komunikacji w formule stacjonarnej, który odbędzie […]

W związku z realizacją ogólnopolskiego przedsięwzięcia w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Tarnowie w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa 4 czerwca […]

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Szanse, innowacyjne strategie i kierunki rozwoju” organizowaną przez FRSE Już 29 […]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która pozwoli pracownikom Wydziału Doradztwa Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie na podstawie […]

Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (IAEVG) ma przyjemność zaprosić instytucje do współpracy nad organizacją konferencji IAEVG w 2025 roku. […]

Wydział Doradztwa Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne webinarium „Realizacja doradztwa zawodowego na przedmiotach kształcenia ogólnego […]