doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Informujemy, że na stronie sieci EQAVET został umieszczony szczegółowy raport podsumowujący spotkanie członków sieci EQAVET jakie miało […]

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji on-line „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”, której organizatorami są: Instytut […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line „Porozmawiajmy – indywidualne spotkanie doradcze”, które odbędzie się […]

W dniu 26 października br. Urząd Miasta Lublin wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych  był organizatorem konferencji […]

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE w dniach 23–25 listopada br. organizuje […]

Z okazji rocznicy 25-lecia działalności Polskie Biuro Eurydice organizuje webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”, które odbędzie […]

W dniu 19 listopada odbędzie się konferencja naukowa poświęcona problematyce prawa i zarządzania w systemie oświaty, organizowana przez Uczelnię […]

W dniach 7–8 października br. odbyła się konferencja członków sieci EQAVET oraz przedstawicieli Krajowych Punktów Referencyjnych. Spotkanie odbyło […]

Zapraszamy na konferencję Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych W dniu 5 listopada w Warszawie (a także on-line) odbędzie się […]