doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

27 kwietnia odbyła się konferencja „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, zorganizowana […]

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Doradztwo zawodowe a zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym II […]

Jak dbać o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jaka jest […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na hasło Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej […]

1 marca 2021 roku Tomasz Madej, p.o. Dyrektor ORE podpisał porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zachęca do udziału w bezpłatnych warsztatach finansowanych z programu ERASMUS+. Wydarzenie skierowane jest do osób, […]

26 lutego odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, […]

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji rynkowych dedykowanych nauczycielom.

Dokąd zmierza rynek pracy? Z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się doradcy zawodowi w najbliższych kilku latach? […]