doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzi badanie na temat realizacji doskonalenia i wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania na szkolenia, […]

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaprasza na dni otwarte dotyczące nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” […]

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – PO WER) zaprasza do składania […]

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami projektu „Euroguidance Poland/Eurodoradztwo Polska”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków […]

Już 8 stycznia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na lata 2014–2020 zaprasza […]

27 listopada 2018 r. w Rzeszowie z inicjatywy Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch odbyła się wojewódzka konferencja […]

5 listopada 2018 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie odbyło się szkolenie współorganizowane przez Ośrodek […]

W dniach 22–23 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy ulicy Mińskiej w Warszawie odbyły się […]