doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Gwarancje skuteczności

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP powoli zaczyna czerpać ze strumienia funduszy europejskich zaplanowanych na lata 2014–2020. Duża cześć tych pieniędzy płynie na aktywizację młodych.

O uczniów trzeba walczyć

Od 14 lat w trudnym wyborze dalszej nauki pomagają gimnazjalistom z powiatu żarskiego Targi Edukacyjne. Swoje prezentacje przygotowują wtedy w sali sportowo–widowiskowej wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z regionu.

ISO dla OHP

Od czerwca Lubuska Wojewódzka Komenda OHP oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach mogą korzystać z prestiżu i marketingowych korzyści wynikających z zewnętrznego nadzoru normy ISO 9001:2008.

Kroi się duży sukces

Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim podsumowało wojewódzki etap konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Jedną z jego uczestniczek, które reprezentować będą nasze województwo na szczeblu ogólnopolskim, jest Agnieszka Górniak – absolwentka Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie. Zajęła I miejsce w kategorii „Praca plastyczna”.

Hufiec po europejsku

Na doskonały pomysł wpadli uczniowie i nauczyciele Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli. Aby zachęcić do odwiedzin swojej placówki, pod hasłem „Otwarci na młodzież” zorganizowali prezentację jej oferty edukacyjnej w oparciu o Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Na wsiach dominuje realizm

Jak działają mechanizmy szkolnego doradztwa zawodowego w małych miejscowościach, w stronę których rzadziej kierujemy naszą uwagę? Aby się tego dowiedzieć, spotkałem się z przedstawicielami Zespołu Szkół w Szczańcu, wiejskiej gminie w powiecie świebodzińskim: dyrektorem szkoły Janem Greczycho oraz Krystyną Piątek – pedagogiem szkolnym i jednocześnie osobą odpowiedzialną za doradztwo zawodowe.

Warsztaty eTwinning

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. Okazuje się, że można zjednoczyć Europę… cyfrowo.

Wybór z przekonaniem

Zbliża się termin zakończenia wojewódzkiego etapu konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa mój wybór”. Gorzowskie Kuratorium Oświaty i Wychowania czeka na zgłoszenia do 31 marca.

Genialni, pokażcie się!

Jeszcze do 10 kwietnia młodzież z całego województwa może przesyłać swoje prace na konkurs „Lubuski wynalazca”. To okazja do wykazania się kreatywnością i innowacyjnością, a przy tym wygrania wycieczki.