doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe

Dominika Cieślikowska, Ewa Kownacka, Elżbieta Olczak, Anna Paszkowska-Rogacz

Publikacja zawiera informacje na temat wielokulturowości i pracy z osobami odmiennymi kulturowo w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby specjalizujące się w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz doradca zawodowy specjalizujący się w doradztwie międzykulturowym. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Pobierz Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe
jako plik PDF