doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Doskonalenie doradców zawodowych z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości. Pakiet organizacyjno-edukacyjny.

Okładka Doskonalenie doradców zawodowych z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości. Pakiet organizacyjno-edukacyjny.

Doskonalenie doradców zawodowych z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości. Pakiet organizacyjno-edukacyjny.

Jadwiga Królikowska, Dorota Madej-Popowska
Warszawa, 2007, s. 45


Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Pakiet zawiera opis, wnioski z ewaluacji oraz rekomendacje do tworzenia programu doskonalenia doradców zawodowych uwzględniający aspekt wielokulturowości na podstawie studiów podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” realizowanych przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Międzykulturowym Centrum Adaptacji Zawodowej oraz szkolenia „Wielokulturowość w doradztwie zawodowym” zrealizowanego przez KOWEZiU. Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych doskonaleniem i kształceniem doradców zawodowych z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości.