doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2018 Komisja Europejska we współpracy z grupą ekspertów „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, Obessu i ETUCE️ ogłasza nominację do nagrody za za doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe!

Informacje odnośnie wydarzenia, kryteriów wyboru oraz rejestracji znajdują się poniżej.

1. Odpowiednie kwalifikacje nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego
Nagroda jest przyznawana nauczycielom i trenerom kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy spełniają następujące wymagania:
• pracują w bezpośrednim kontakcie z uczniami w kształceniu i szkoleniu zawodowym
• uzyskali krajowe lub regionalne uznanie / nagrodę jako nauczyciel lub trener w swoim kraju przez organ publiczny lub prywatny w ciągu ostatnich 3 lat
• wnioskodawcy mają miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, Kandydata lub kraju należącym do EFTA.

2. Kryteria wyboru:
W przypadku tej nagrody obowiązują następujące kryteria dla nauczycieli i trenerów którzy:
• wykazują wspaniałe rezultaty w nauczaniu skoncentrowanym na uczniu oraz osobistym i profesjonalnym sposobie motywowania uczniów do próbowania jak najlepszego wykorzystania ich wykształcenia / osiągnięcia maksymalnego postępu, w tym osób o szczególnych potrzebach;
• pokazują kreatywny, innowacyjny i spójny styl przekazywania wiedzy i umiejętności
• korzystają z innowacyjnych środowisk edukacyjnych, w tym cyfrowych (np. e-learning, video, tutoriale, sieci społecznościowe, programowanie itp.);
• zachęcają uczniów do uczenia się przez całe życie, do zwiększania szans na zatrudnienie i rozwoju zawodowego, a przede wszystkim do kierowania się własnym interesem i spełnienia wymagań programowych;
• są entuzjastycznie nastawieni do swojego zawodu lub przedmiotu, którego uczą;
• współpracują i angażują innych nauczycieli, trenerów i potencjalnych działaczy lokalnych, w tym firmy i ośrodki szkoleniowe;
• stale podnoszą swoją wiedzę na temat rozwoju pedagogicznego i zawodowego;
• zachęcają do praktycznego uczenia się w szkołach i firmach, a także w społeczności lokalnej.
Kryteria są kumulatywne. Oznacza to, że na podstawie przedstawionych dowodów zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają najwięcej wymagań z powyższych kryteriów. Zatem wnioskodawca nie musi spełniać wszystkich kryteriów, ale im więcej ich spełnia, tym większe szanse na jego wybór.
Jury wybierze dwie najlepsze aplikacje i tych dwóch nominowanych kandydatów zostanie zaproszonych 8 listopada 2018 do Wiednia na wieczorne rozdanie nagród.
Publiczność (poprzez głosowanie on-line) będzie mogła wybrać spośród dwóch najlepszych kandydatów swojego faworyta (w terminie od października do 8 listopada).
9 listopada 2018 r. w Wiedniu Pani Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowniczej ogłosi zwycięzcę (w wyniku połączonych głosów Jury i głosowania on-line).

3. Komitet oceniający
Komitet Ewaluacyjny zostanie utworzony spośród członków „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego; „, Obessu i ETUCE.
Jeśli wnioskodawca jest powiązany z którymkolwiek z członków jury, członek jury będzie zastąpiony.
4. Informacje dodatkowe
Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2018 r. Nazwiska kandydatów zostaną przekazane w październiku wszystkim wnioskodawcom.
Dwóch nominowanych zostanie zaproszonych do Wiednia w Austrii w dniach 8 i 9 listopada, a podróż i zakwaterowanie do udziału w ceremonii zostanie sfinansowane przez Komisję Europejską. Nie będzie informacji o kandydatach, którzy nie zostali wybrani.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy: EMPL-VET-PROVIDERS-ASSOCIATIONS@ec.europa.eu

5. Proces składania wniosków
Wnioski należy składać za pośrednictwem EUsurvey poprzez wypełnienie tego linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018TeachersTrainersAward
Termin upływa 20 sierpnia 2018 roku.
WSKAZÓWKA: informacje, które należy dostarczyć w formularzu on-line, dotyczą między innymi:
• nazwy i adresu wnioskodawcy
• danych kontaktowych (telefon i e-mail)
• informacji o krajowych lub regionalnych nagrodach (w załączeniu kopia lub link do strony internetowej)
• przesłanki do otrzymania nagrody
• krótkie motto dotyczące podejścia wnioskodawcy do uczenia się i nauczania / szkolenia
• ewentualne listy polecające (po 1 stronie) przez ośrodki szkoleniowe, firmy, nauczycieli lub trenerów, kolegów itp.(jeśli są dostępne)
• opisu w jaki sposób wnioskodawca spełnia wspólne kryteria wyboru (zob. pkt 2 powyżej):
o odpowiednie nowatorskie i doskonałe praktyki
o wyniki uczniów, motywacja
o rozwój zawodowy
o współpraca z rówieśnikami, firmami, społecznością lokalną
o itp.
Link do strony Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en

Źródło: https://www.facebook.com/FRSE.fb/