doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Famico – rodzinny kompas kariery

Projekt był realizowany w latach 2013-2015 i opierał się na partnerstwiesześciu instytucji z pięciu krajów.Międzynarodowe partnerstwo pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz wzbogacenie sprawdzonychw różnych krajach metod i rozwiązań włączania rodziców i dzieci do wspólnego projektu
planowania kariery.

Głównym celem projektu było zapewnienie doradcom zawodowym narzędzi, metod i odpowiedniego nastawienia do pracy z rodzinami i dziećmi w różnym wieku zaś jednym z jego rezultatów są m.in.: podręczniki i platforma edukacyjna dla doradców zawodowych i rodziców, która stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy obu grup.

Więcej o projekcie przeczytasz w Edukatorze Zawodowym – TUTAJTUTAJ oraz na stronie projektu www.famico.eu