doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

„Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przekazuje publikację „Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi” autorstwa dr Tomasz Knopika.

Publikacja odnosi się zarówno do roli doradztwa jako strategii na drodze implementacji inkluzji, jak i do konkretnych rozwiązań metodycznych w kontekście pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Cele poradnika można sformułować w postaci sześciu kluczowych efektów:

  • pogłębienie wiedzy na temat roli doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwinięcie umiejętności identyfikowania, wyjaśniania i rozwiązywania (redukowania) trudności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie tworzenia drogi edukacyjno-zawodowej przy użyciu różnych źródeł i metod;
  • poszerzenie wiedzy o uczestnikach procesu doradztwa zawodowego, o potrzebach, ograniczeniach i możliwościach w funkcjonowaniu zawodowym uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
  • usystematyzowanie terminów z zakresu doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pojęć związanych z edukacją włączającą;
  • wzbogacenie warsztatu pracy doradcy o praktyczne sposoby pracy i metody budowania strategii działania w procesie wspierania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
  • dostarczenie zweryfikowanej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów wsparcia i współpracy z rodzicami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w planowaniu ich kariery edukacyjno-zawodowej;
  • promowanie kultury włączenia, w tym unikanie etykietowania osób z niepełnosprawnościami na rzecz koncentracji na ogólnym (tj. wspólnym dla wszystkich) profilu kompetencyjnym.

W publikacji zamieszczono także 12 narzędzi do wykorzystania w pracy doradczej z uczniami.

Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (612 pobrań) (pdf. 5 MB)