doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Krajowy Punkt Referencyjny zaprasza na seminarium w ramach sieci EQAVET

Krajowy Punkt Referencyjny zaprasza na bezpłatne seminarium pn Zapewnianie jakości edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. Wydarzenie organizowane jest w ramach sieci EQAVET.

Spotkanie odbędzie się w formacie wirtualnym, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, i potrwa dwa dni (sesje poranne).

Cele spotkania:

  • Zapoznanie się z różnymi krajowymi i unijnymi inicjatywami i podejściami do promowania edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym;
  • Omówienie możliwości i wyzwań związanych z różnymi podejściami i warunkami, w których działają one najlepiej, w tym specyfiki środowisk uczenia się w miejscu pracy;
  • Zbadanie, w jaki sposób systemy zapewniania jakości mogą wspierać rozwój demokratycznych kompetencji obywatelskich w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym roli EQAVET

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Rejestracja trwa do 17 kwietnia 2024 r.