doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Losy absolwentów pod lupą

Dla 58 proc. aktywnych zawodowo absolwentów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych pierwsza praca nie jest zgodna z wyuczonym zawodem – wynika z raportu Obserwatorium Rynku Pracy. Absolwenci wysoko ocenili swoją wiedzę teoretyczną, gorzej natomiast widzą swoje przygotowanie praktyczne do zawodu.

Jedna trzecia ankietowanych uznała, że szkoła nie przygotowała ich do poszukiwania pracy. Znalezienie zatrudnienia dla wielu absolwentów okazało się poważnym problemem. 27 proc. badanych podjęło pierwszą pracę po czterech miesiącach lub później, a kolejne 27 proc. w chwili badania jeszcze jej nie miało. Pytani o przyczyny trudności ze znalezieniem pracy, absolwenci wskazują przede wszystkim na brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego i wygórowane wymagania pracodawców. Poszukiwania utrudnia im także: zła sytuacja gospodarcza kraju, własna niedostateczna aktywność w tym zakresie, brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych, brak ofert pracy i brak znajomości.

Warto pamiętać, że przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy i nie upoważnia do uogólnień. Jednak monitorowanie losów absolwentów trzeba wprowadzić do powszechnej praktyki, aby szkoły zawodowe w porę dostosowywały się do szybko zachodzących zmian na rynku pracy. Dyrektorzy szkół zawodowych uczestniczący 24 lutego w konferencji, która była okazją do publikacji badań, zauważyli jednak pewne problemy. Szkoły nie mają ani pracowników, ani możliwości finansowych, aby samodzielnie prowadzić rzetelne badania losów swych absolwentów, do czego zobowiązało je ministerstwo.

Środki jednak powinny się znaleźć – wyniki badań losów zawodowych byłych uczniów mogą stanowić istotny instrument prac diagnostycznych w rozwoju szkół i całego systemu kształcenia w regionie. Losy zawodowe absolwentów są też miarą sukcesu edukacyjnego placówek i efektów prac nad budowaniem sprzężeń zwrotnych w układzie szkoła – rynek pracy.

Publikację „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. Raport z badań” (pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa) przygotowało Obserwatorium Rynku Pracy dla Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W badaniu wzięło udział siedem łódzkich placówek ponadgimnazjalnych i 459 absolwentów. Zostali wykształceni w 15 zawodach, m.in.: technik hotelarstwa, pojazdów samochodowych, cukiernik, fryzjer, technik ekonomista, technik technologii żywności czy technik mechatronik.

Jacek Głębski

luty 2015 r.