doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Methods, techniques and tools to diagnose competences

Methods, techniques and tools to diagnose competences

Bielecki J. (red.), (2013)

Publikacja prezentuje rezultaty międzynarodowego seminarium Cross Border, które odbyło się 14-15 maja 2013 r. w Warszawie. Jego celem było praktyczne zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w diagnostyce kompetencji oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partycypującymi w spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele 10 krajów. W trakcie seminarium doradcy zawodowi uczestniczyli w wielu warsztatach prowadzonych przez specjalistów z poszczególnych krajów. Każdy z nich pokazał inne spojrzenie na temat diagnozy kompetencji. Publikacja zawiera materiały z poszczególnych warsztatów. Materiały wydane w języku angielskim.

Pobierz jako plik PDF