doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego – kompleksowe doradztwo międzykulturowe Pakiet organizacyjny

Okładka Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego - kompleksowe doradztwo międzykulturowe <br /> Pakiet organizacyjny

Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego – kompleksowe doradztwo międzykulturowe
Pakiet organizacyjny

Marta Smagowicz, Marta Kulesza
Warszawa, 2007, s. 69


Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Pakiet zawiera informacje organizacyjne oraz dane statystyczne dotyczące funkcjonowania MODZ. Znaleźć w nim również można m.in. karty konsultacyjne doradcy prawnego, doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego oraz ankietę ewaluacyjną. Celem pakietu jest przekazanie jego odbiorcom wskazówek praktycznych istotnych przy tworzeniu podobnej struktury we własnych instytucjach, struktury opartej na współpracującym ze sobą zespole eksperckim. Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.