doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Od koncepcji do realizacji.

Okładka Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Od koncepcji do realizacji.

Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Od koncepcji do realizacji.

Dorota Madej, Jakub Oniszczuk, Zuzanna Rejmer-Ronowicz, Bartosz Smoter, Ewa Kownacka, Radosław Oryszczyszyn
Warszawa, 2007, s. 76


Publikacja powstała w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Publikacja jest zbiorem dobrych praktyk wypracowanych przez doradcę prawnego, doradcę zawodowego i psychologa międzykulturowego, którzy pracują w Międzykulturowym Ośrodku Doradztwa Zawodowego. Odwołując się do swoich doświadczeń z pracy doradczej w Ośrodku, wskazują na punkty newralgiczne w pracy z osobami odmiennymi kulturowo. Wskazują momenty, w których działania doradcze mogą przynieść sukces doradczy bądź porażkę. Publikacja skierowana jest do osób bezpośrednio pracujących z uchodźcami, repatriantami i imigrantami oraz do decydentów kształtujących politykę instytucji państwowych, organizacji, a także regionów, czy państwa. Celem publikacji jest propagowanie idei doradztwa opartego na współpracy zespołu eksperckiego świadczącego kompleksową pomoc osobom odmiennym kulturowo. Doświadczenia doradców mają na celu uwrażliwić odbiorców publikacji na pewne problemy związane z pracą z migrantami. Rozdziały poświęcone doświadczeniom doradców poprzedza rozdział dotyczący Projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (rozdział 1) oraz rozdział dotyczący koncepcji funkcjonowania MODZ (rozdział 2). Publikację zamyka raport z ewaluacji Ośrodka (rozdział 6).