doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych

Część zamieszczonych tutaj materiałów dedykowana była do pracy z uczniami w gimnazjach. Nie oznacza to, że straciły one na aktualności. Proponowane narzędzia i publikacje należy dostosować do potrzeb uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz do danego cyklu kształcenia.

Okładka DIAPREZAMUS

DIAPREZAMUS

Narzędzie diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych młodzieży uczącej się (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

DIAPREZAMUS (szkoła podstawowa), DIAPREZAMUS (gimnazjum), DIAPREZAMUS (szkoły ponadgimnazjalne)

Okładka Labirynt zawodów

Labirynt zawodów

Niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Pobierz – Labirynt zawodów

Okładka MŁOKOZZ

 

Narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży.

Pobierz – MŁOKOZZ

Okładka Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań

Pakiet zawierający testy oraz poradniki – metodyczny z przykładowymi scenariuszami lekcji oraz zawierający podstawowe informacje dotyczące planowania kariery i rozpoznawania predyspozycji zawodowych w zależności od etapu rozwoju, na jakim znajduje się uczeń.

Pobierz – Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań (szkoła podstawowa), Pobierz – Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań (gimnazjum), Pobierz – Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań (szkoła ponadgimnazjalna)

Okładka Vademecum Talentu

Vademecum Talentu

Zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia (szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) oraz przygotowaniem planów jego kariery zawodowej i kontrolowaniem ich realizacji.

Pobierz – Vademecum Talentu (szkoła podstawowa), Pobierz – Vademecum Talentu (gimnazjum), Pobierz – Vademecum Talentu (szkoła ponadgimnazjalna)

Okładka Wsparcie metodyczne

Wsparcie metodyczne

Narzędzia diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych młodzieży uczącej się (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Pobierz – Wsparcie metodyczne

Okładka Wybieram zawód

Wybieram zawód

Narzędzie wspierające procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawiera materiały metodyczne dla uczniów i rodziców, dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli.

Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 1-3 szkoły podstawowej, Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla gimnazjum, Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Okładka Poznaj swoje zainteresowania

Poznaj swoje zainteresowania

Pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspierających proces planowania ścieżki edukacyjnej dzieci i młodzieży (od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej).

Pobierz – Poznaj swoje zainteresowania

Okładka Talent Game

Talent Game

Gra przygodowa, nazywana też Tajemnicami Aeropolis, której uczestnicy wędrują przez 6 krain reprezentujących różne grupy zawodowe. Celem gry, dla 3 grup wiekowych: 7+, 12+ i 16+, jest pomoc w wyborze zawodu oraz obranie odpowiedniego kierunku rozwoju.

Pobierz – Talent Game

Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów

Firma

Nazwa projektu

Produkty

GlobalFun Sp. Z o. o.

Narzędzie diagnozujące składające się z 3 modułów:

  • gra diagnostyczna,
  • galeria zawodów,
  • planer kariery.

Filmy o zawodach

Poradniki dla rodzica i dla ucznia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Narzędzie diagnostyczne

Prezentacje multimedialne

Scenariusze (wywiadu i warsztatów i gier symulacyjnych)

Opisy zawodów i zadań diagnostyczno-rozwojowych

Karta monitoringu rozwoju ucznia.

Przewodniki dla rodzica i dla ucznia

American Systems
Sp. z o. o.

Prezentacja szkoleniowa

Filmy o zawodach

Gra „Jak uspokoić smoka”

Poradnik dla doradcy zawodowego, psychologa oraz pedagoga

Poradnik dla ucznia

Lechaa Consulting
Sp. z o. o.

Filmy „Moje pasje”

Zestaw ćwiczeń

Kotwice mojej kariery – narzędzie

Poradniki dla rodziców, dla doradców dla gimnazjalistów

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo -Techniczne

Przewodnik dydaktyczny – Jak szkolić z zastosowania Metody gier diagnostyczno-symulacyjnych?

Przewodnik metodyczny dla osób pracujących z wykorzystaniem metody gier diagnostyczno-symulacyjnych

Przewodnik metodyczny – Scenariusze gier diagnostyczno-symulacyjnych

Powiat Lubański/Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aplikacje multimedialne

Raport z wdrażania i preferencji zawodowych gimnazjalistów

Publikacja upowszechniająca

Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży. Przewodnik dla ucznia

Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży.

Przewodnik dla nauczyciela

Informator dla rodziców/opiekunów

Testy TKK – program multimedialny

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla ucznia do klas I-III wraz z wzorami informacji zwrotnej

Nowa Era sp. z o. o.

“Zamek” – narzędzie do badania predyspozycji zawodowych

“Zamek” – rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Przewodnik dla uczennic i uczniów

“Zamek” – rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów,pedagogów i rodziców

“Zamek” – scenariusz szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi projektu do diagnozy predyspozycji zawodowych

Tytuł “Zamek” – karty zawodów i kwalifikacji

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Instrukcja do gry “Zawodowe metamorfozy”

Gra RPG “Zawodowe metamorfozy”

Segregator z kartami 194 zawodów

Kwestionariusz zainteresowań i predyspozycji.

Przewodnik dla uczniów i rodziców

Instrukcja dla użytkowników: kwestionariusz zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Euro-Forum Marek
Gudków

Poradniki dla ucznia, nauczyciela do materiałów metodyczno-informacyjnych utworzonych do projektu “Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych”

Multimedialne katalogi zawodów według obszarów

Szkolenia i Edukacja
Sp. z o.o.sp.k.

Strategia działania z osobą dorosłą, przewodnik metodyczny rozmowy z osobą dorosłą

Instrukcja dla osób udzielających wsparcia

Macierz kompetencji stanowiskowych wraz z behawioralną skalą ocen

Poradnik dotyczący uczenia się przez całe życie

Instrukcja dla osób wypełniających test “Droga do sukcesu – narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych – instrukcja korzystania z narzędzia

Narzędzie do diagnozy kompetencji zawodowych osób dorosłych

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Gra multimedialna “Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych” (Klocki kariery)

Zestaw 26 kart JobBox

Kalejdoskop kariery – część 1, Poradnik metodyczny

Kalejdoskop kariery – część 2, Poradnik metodyczny

Filmy o zawodach “Zawodowi zawodowcy”

INNE

Nazwa

Opis

bezpłatna i interaktywna baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy dla młodych ludzi
interaktywne narzędzie, które pomaga określić zainteresowania zawodowe oraz wskazuje ścieżki kariery, które mogą je wspierać.
bezpłatny test kariery