doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

O przyszłości zawodowców w Roku Zawodowców

Zmagania młodzieży w debacie dotyczącej prowadzenia własnej firmy lub rozpoczynania pracy na etacie mogli obserwować uczestnicy konferencji „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, która odbyła się 28-29 maja w Gdańsku. Młodzież ze szkół zawodowych w trzyczęściowej dyskusji przekonywała do swoich racji. Uczestnicy konferencji uznali, że bardziej przekonywujący był zespół reprezentujący myślenie o zatrudnianiu się we własnej firmie. Pomorski kurator oświaty Elżbieta Wasilenko podziękowała młodym ludziom za odwagę, pasję i pokonanie stresu, który niewątpliwie towarzyszy wystąpieniom przed tak licznym gremium.

Program konferencji oferował także możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych gości, a także udział w warsztatach. Warsztaty skupiły się na kilku zagadnieniach: ocenianiu wewnątrzszkolnym jako źródle informacji zwrotnej dla ucznia, projektowaniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nowoczesnych metodach pracy nauczyciela w szkole zawodowej.

W części poświęconej dobrym praktykom zaprezentowano doświadczenia ze współpracy firm ze szkołami. O różnorodnych przedsięwzięciach wspomagających kształcenie zawodowe w województwie mówiły firmy: INTEL, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – Satel, Flextronics. Z kolei Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zapoznała uczestników spotkania z celami i jej integrującą rolą na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Próbę systemowego podejścia do „zawodowej” problematyki w mieście przedstawił samorząd gdański. Mówiono też o kształceniu na odległość i możliwościach jego wykorzystania w edukacji zawodowej.

Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Teresa Kazimierska przedstawiła zadania i rezultaty projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”. Zachęciła do korzystania z materiałów wypracowanych w trakcie realizacji różnych projektów systemowych m.in. dotyczących doradztwa edukacyjno–zawodowego. Zaprezentowała portal edukacyjno–zawodowy, część projektu „Edukacja dla pracy”.

Na konferencję „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, zaprosił Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Pomorski Kurator Oświaty. Było to kolejne spotkanie nauczycieli, dyrektorów, doradców zawodowych, przedstawicieli samorządów oraz pracowników kuratorium poświęcone tematyce monitorowania i doskonalenia procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodzie.

Jolanta Śmigerska

czerwiec 2015 r.