doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz Turniej Wiedzy o Zawodach

Zachęcamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do zgłaszania swojego udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz do Turnieju Wiedzy o Zawodach.

V edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy organizowana jest przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współorganizacji z Biurem Poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w  Białymstoku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku, Podlaskim Związkiem Pracodawców.

Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem Olimpiady jest innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o nt. rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach, poszerzanie wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Terminy poszczególnych etapów Olimpiady:
Etap I szkolny – 13.01.2016 r.
Etap II okręgowe – 02.03.2016 r.
Etap III – Finał – 18.03.2016 r.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 18 grudnia2015 r. pod adresemsekretariat@pracownia.ckubialystok.pl

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej:http://www.pracownia.ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=87

 

Zachęcamy również do zgłaszania się do Turnieju Wiedzy o Zawodach (VIII edycja ogólnopolska). Celem głównym turnieju jest przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu. Adresatami turnieju jest również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 18 grudnia 2015 r. pod adresemsekretariat@pracownia.ckubialystok.pl

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pracownia.ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=95