doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Panel dyskusyjny w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa Branżowego Centrum Umiejętności w Tarnowie

W związku z realizacją ogólnopolskiego przedsięwzięcia w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Tarnowie w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa 4 czerwca br. odbył się panel dyskusyjny pt. Analiza przyszłości zawodowej w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa. W spotkaniu wzięła aktywny udział Marta Koch-Kozioł, główny specjalista Wydziału Doradztwa Zawodowego ORE. Wśród zaproszonych gości była Ewa Wachowicz, która podzieliła się swoimi doświadczeniami w branży gastronomicznej z punktu widzenia pracodawcy. Podczas spotkania poruszane były tematy związane z trendami w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (m.in. społeczne, technologiczne) oraz wyzwania stojące obecnie przed osobami pracującymi już w branży gastronomicznej jak i uczącymi się zawodów gastronomicznych i kelnerskich. Problematyka panelu objęła również zagadnienia związane z budowaniem długookresowej strategii rozwoju gastronomii i kelnerstwa uwzględniającej obecne i przyszłe wyzwania na rynku pracy o znaczeniu regionalnym, krajowym, jak i globalnym.

Dziękujemy za zaproszenie.