doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Podejście wielokulturowe w poradnictwie zawodowym

Okładka Podejście wielokulturowe w poradnictwie zawodowym

Podejście wielokulturowe w poradnictwie zawodowym

Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk, Zuzanna Rejmer-Ronowicz, Bartosz Smoter
Warszawa, 2007

Publikacja „Podejście wielokulturowe w poradnictwie zawodowym” dostarcza polskiemu doradcy zawodowemu wiedzę oraz narzędzia, które pomogą mu w pracy z klientem odmiennym kulturowo. Pomogą w pełnym i intencjonalnym wykorzystywaniu doświadczeń międzykulturowych w pracy zawodowej, a w konsekwencji pozwolą czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy w kontakcie z cudzoziemcami.