doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Pomorski model poradnictwa w… Warszawie

18 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja „Pomorski model specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego”. Celem spotkania jest prezentacja m.in. dorobku Pomorskiego Ośrodka Kompetencji, ale też spojrzenie na rynek pracy z krajowego punktu widzenia.

Program konferencji przewiduje również wystąpienia ekspertów i panel dyskusyjny na temat rozwoju publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Zagadnienie to jest ważne nie tylko z uwagi na ubiegłoroczną reformę urzędów pracy. Poziom bezrobocia w Polsce, a w szczególności osób wchodzących na rynek pracy, w dalszym ciągu jest zbyt wysoki. Warto rozmawiać o tym, jak ten stan rzeczy poprawiać. Organizatorzy przewidzieli dyskusję nt. „Poradnictwo zawodowe w obliczu wyzwań stojących przed rynkiem pracy”.

Konferencja obędzie się 18 czerwca w godz. 11.00-15.30, w budynku Tower Service przy ulicy Chałubińskiego 8. Na spotkanie zaprasza Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tadeusz Adamejtis. Więcej informacji o konferencji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Jolanta Śmigerska

czerwiec 2015 r.