doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych – konferencja

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Euroguidance, zorganizował w Warszawie konferencję „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”.

Celem konferencji było przedstawienie nauczycielom, wychowawcom i doradcom zawodowym pracującym w ośrodkach dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podstawowych informacji na temat doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Więcej na Edukatorze Zawodowym