doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Poradnictwo zawodowe – najnowsze publikacje Euroguidance

W ramach projektu Euroguidance zostały wydane trzy publikacje dotyczące poradnictwa i informacji edukacyjno-zawodowej. Publikacje skierowane są do doradców zawodowych i innych specjalistów, którzy zaangażowani są w realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Euroguidance to międzynarodowa europejska sieć zrzeszająca 51 centrów w 34 krajach, która promuje wymiar europejski w systemach poradnictwa i doradztwa zawodowego poprzez wymianę informacji i dobrych praktyk. Sieć adresuje swoje działania do praktyków poradnictwa zawodowego i instytucji publicznych z sektora edukacji i pracy we wszystkich krajach Europy. Projekt jest realizowany w ramach programu „Erasmus +” Komisji Europejskiej (2014-2020).

Więcej na Edukatorze Zawodowym