doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Praca i kompetencje przyszłości. Wyzwania edukacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją  Praca i kompetencje przyszłości. Wyzwania edukacyjne pod redakcją Roberta Jesionka, która powstała w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Publikacja to zbiór interdyscyplinarnych artykułów poświęconych wyzwaniom współczesnej edukacji zawodowej dzieci i młodzieży. Książka zawiera teksty teoretyczne dotyczące współczesnych i przyszłych wyzwań edukacyjnych oraz przemyślenia osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną. Znajdują się w niej scenariusze, które mogą być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych. Jej autorami są zarówno eksperci ze świata nauki i edukacji, jak i praktycy biznesu, zajmujący się profesjonalnym analizowaniem trendów, budowaniem strategii rozwoju i przewidywaniem przyszłości w świecie edukacyjnym i zawodowym.

Pozycja ta skierowana jest  do doradców zawodowych i nauczycieli oraz rodziców uczniów. Zawarte w niej treści mogą być także inspiracją dla osób zajmujących się polityką edukacyjną.

Publikacja dostępna na stronie WCIES