doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Praca w Polsce – Dobry start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców

Okładka Praca w Polsce – Dobry start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców

Praca w Polsce – Dobry start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców

Halina Dołęga-Herzog, Tomasz Herzog, Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek
Warszawa, 2007

Publikacja „Praca w Polsce – Dobry start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców” to ankieta składająca się z czterech kwestionariuszy (A, B, C, D). Przeznaczona jest dla doradców zawodowych do pracy z klientem odmiennym kulturowo. Każdy z kwestionariuszy dotyczy innej sfery funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. Ankietę przetłumaczono na cztery języki: angielski, francuski, rosyjski i wietnamski. Dzięki temu doradcy zawodowi zyskali narzędzie do pracy z osobami odmiennymi kulturowo w wersji polsko-angielskiej, polsko-rosyjskiej, polsko-francuskiej oraz polsko-wietnamskiej.