doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024

Corocznie począwszy od 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje, w formie obwieszczenia, prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Na początku lutego br. już po raz szósty Minister Edukacji ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ma na celu wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Stanowić ma również wsparcie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, przyczyniając się tym samym do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach, ułożonych alfabetycznie.

W kontekście strategii rozwoju państwa i regionów, prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł wskazujących tendencje na rynku pracy.

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy na 2025 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2024.

Dzięki opublikowanej prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2024/2025.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej