doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”. Aktualne trendy i wyniki badań

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała najnowszy raport dotyczący rynku pracy, edukacji oraz kompetencji za maj 2024 roku. Dokument ten oferuje szczegółowe analizy obecnej sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy, jednocześnie wyróżniając kluczowe trendy wpływające na przyszłość zatrudnienia. W raporcie podkreślono rosnącą wagę umiejętności cyfrowych oraz konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy systemem edukacyjnym a sektorem zawodowym.

Raport do pobrania na stronie PARP