doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Scenariusze lekcji dotyczącej przedsiębiorczości, bankowości, roli pieniądza do pobrania ze strony Narodowego Banku Polski

Narodowy Bank Polski stworzył scenariusze lekcje dotyczące bankowości centralnej. Wśród gotowych scenariuszy zajęć są treści na temat roli pieniądza w gospodarce, obliczania inflacji i analiza wpływu zmiany wysokości stóp procentowych na konsumentów czy przykład eksperymentu chemicznego na sprawdzenie z czego zrobiona jest polska moneta jednogroszowa. Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z opracowanych materiałów jako pomysł na temat w ramach tzw. „10” z doradztwa zawodowego.

Scenariusze zajęć do pobrania ze strony Narodowego Banku Polskiego