doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Szkoła o niechłodnych klimatach

Z kart historii

„Chłodniczak” powstał w 1950 r. jako pierwsza szkoła chłodnicza w Polsce. Pod nazwą Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni działa od 2002 roku. Przez lata doskonalił zaplecze techniczne i dydaktyczne współpracując z wieloma zakładami Wybrzeża.

Obecnie uchodzi za jedną z najnowocześniejszych szkół w regionie. Dziesięcioletnie kontakty z niemieckim partnerem – Regionales Berufobildugszentrum Technik w Kilonii – zaowocowały otrzymaniem wyposażenia o wartości ponad 1 mln zł. Partner „zaopatrzył” szkołę w trzy nowoczesne pracownie elektryczne z kompletnym oprzyrządowaniem dydaktycznym. Poza tym ze środków unijnych w wyposażenie pracowni specjalistycznych zostało zainwestowane700 tys. zł.

W roku 2002 przy szkole ruszyła Lokalna Akademia Informatyczna CISO. Pozwala to uczniom – już po przeszkoleniu z zakresu sieci komputerowych – uzyskać liczący się na międzynarodowym rynku pracy certyfikat. Od wielu lat teren placówki to miejsce wydarzeń branżowych, naukowych, konkursów i olimpiad współorganizowanych ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, a także z Politechniką Gdańską.

Dzisiaj

Zespół Szkół nie tylko przygotowuje w zawodach, które znajdują się w ofercie szkoły, ale wyposaża swoich absolwentów w dodatkowe umiejętności. Są to: prawo jazdy czy też uprawnienia z zakresu lutowania, spawania i SEP-u.

Szkołą oferuje również udział w międzynarodowych programach. „Chłodniczak” od 2012r. w ramach Comeniusa EURICT współpracuje ze szkołami z Niemiec, Finlandii, Holandii i Turcji. Produktem ostatniego projektu stał się wielofunkcyjny pojazd terenowy o napędzie gąsienicowym. Uczniowie-eksperci z krajów partnerskich zaprojektowali, zbudowali i zaprogramowali jego prototypy. W marcu br. zostały one zaprezentowane w Gdyni.

Partnerami Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni są firmy: GCT – Gdyński Terminal Kontenerowy, PKT – Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej, VECTRA, GRAL oraz RADMOR. Ta współpraca umożliwia uczniom doskonalenie umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy.

Doradztwo – o tym się mówi

30 marca br. szkoła gościła uczestników II Konferencji Regionalnej Pedagogów, Psychologów i Doradców Zawodowych. Wieloletni dyrektor placówki i jednocześnie absolwent pierwszej edycji Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 Marian Deręgowski zaprosił do udziału w dyskusji o tym jak efektywnie prowadzić doradztwo edukacyjno–zawodowe w szkołach.

Na poszukiwanie rozwiązań i budowanie systemu doradztwa zwróciła uwagę Krystyna Przyborowska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Okazuje się, że to ważne, chociażby w kontekście sytuacji „kto jest szukany, a kto szuka”, o czym opowiedziała Agnieszka Majewska z Powiatowego Urzędu Pracy. Z kolei doradztwo zawodowe w świetle Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, jego usytuowanie oraz możliwości finansowania przedstawiła Monika Gawin z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego, który odpowiadałby potrzebom młodych ludzi. Próbowali też, podczas „niechłodnej” dyskusji, określić ramy efektywnej współpracy pomiędzy szkołami i takimi instytucjami jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy urzędy pracy.

Jolanta Śmigerska

kwiecień 2015 r.