doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Szkolenie e-learningowe “ABC DORADCY – doradztwo zawodowe a przepisy prawa oświatowego”

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „ABC DORADCY – doradztwo zawodowe a przepisy prawa oświatowego”, które odbędzie się  w terminie 16.10.2023 – 05.11.2023 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych (treści szkolenia przeznaczone są w szczególności dla tych uczestników, którzy nie brali udziału w szkoleniu dotyczącym WSDZ w poprzednich latach).

Celem szkolenia jest:

  1. Zapoznanie uczestników z etapami tworzenia WSDZ.
  2. Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ.
  3. Zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ.
  4. Doskonalenie umiejętności opracowania programów doradztwa zawodowego.
  5. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi kwalifikacji doradcy zawodowego – zmiany od 01.09.2022.

Elektroniczny formularz rejestracji

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!