doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Koalicja Karat, które wspiera rozwój organizacji kobiecych oraz ułatwia im współpracę na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Rzemiosła Polskiego a także wykładowczyni SGH i wicedyrektorka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu.

Więcej na ten temat przeczytasz na Edukatorze Zawodowym.