doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów.

Okładka Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów.

Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów.

Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk
Warszawa, 2008


Publikacja powstała w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Głównym adresatem podręcznika są osoby organizujące treningi kompetencji kulturowych, w tym akulturacyjne. Publikacja jest wyborem ćwiczeń, wykładów, symulacji stworzonych lub zaadaptowanych na potrzeby kształcenia pracowników służb społecznych pracujących z migrantami oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Zajęcia te kierowane były do osób z wyższym wykształceniem, pracujących na co dzień z obcokrajowcami doświadczającymi trudności w integracji ze społeczeństwem polskim, w szczególności w sferze zawodowej. Ćwiczenia, które znajdują się w publikacji mogą być przydatne dla trenerów konstruujących warsztaty kompetencji międzykulturowych i wzbogacić ich warsztat pracy. Publikacja zawiera również wiele aspektów związanych z pracą trenera takich jak analiza potrzeb, konstruowanie koncepcji szkolenia i budowanie jego struktury, motywowanie uczestników oraz roli samego trenera w przebiegu szkolenia. Jest również wskazówką w jaki sposób komunikować się z osobami odmiennymi kulturowo i w jaki sposób przeprowadzać z nimi rozmowę.