doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Wyszukiwarka szkół i placówek

Zapraszamy do korzystania z Wyszukiwarki Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. By odnaleźć w niej daną szkołę czy placówkę, wystarczy podać jej podstawowe dane, takie jak:
– numer REGON;
– numer RSPO;
– położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość);
– organ prowadzący – typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie), położenie (np. województwo, powiat, gmina, nazwa lub REGON.

 

 

Korzystając z wyszukiwania zaawansowanego, można dodatkowo wskazać następujące kryteria:
– typ szkoły/placówki,
– miejsce w strukturze,
– status publiczno-prawny,
– kategorię uczniów,
– specyfikę,
– etap edukacji,
– zawody (w tym zawody w kolegiach i szkołach artystycznych),
– czy szkoła/placówka oferuje internat,
– czy szkoła/placówka posiada obwód,
– czy przeszukiwać wśród szkół/placówek zlikwidowanych.

W wyniku wyszukiwania prezentowana jest lista odnalezionych szkół/placówek oświatowych z możliwością wyświetlenia szczegółów każdej jednostki:
– informacji podstawowych i danych kontaktowych,
– szczegółowych danych o jednostce,
– danych teleadresowych,
– informacji o organie prowadzącym,
– miejsca w strukturze.

Otrzymany wynik wyszukiwania można zwizualizować na mapie, jak również zapisać w formie pliku CSV. Wyniki można również sortować po nazwie szkoły, numerze RSPO, numerze REGON oraz typie podmiotu.

Jednocześnie zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego możliwości wyszukiwarki RSPO. Film dostępny jest w portalu YouTube na kanale Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyszukiwarka Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych: www.rspo.men.gov.pl