doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Krajowy Punkt Referencyjny we Włoszech w ramach sieci EQAVET

Źródło: Adobe Stock

6 lipca odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat Zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz trwałej konkurencyjności, równości społecznej i odporności: Trzy lata po przyjęciu zalecenia europejskiego 2020.

Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej oraz on-line.

Więcej informacji na stronie organizatora