doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskim spotkaniu konsultacyjnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych oraz pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na trzy ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, które odbędą się w maju i czerwcu 2018 r. Celem spotkań jest wypracowanie rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza

Spotkanie dla dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego i doradców zawodowych – 29.05.2018
Rejestracja: http://formularze.ore.edu.pl/index.php/234212?newtest=Y&lang=pl
Zgłoszenia do 23.05.2018 do godz.23:59

Spotkanie dla dyrektorów i pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli – 5.06.2018
Rejestracja: http://formularze.ore.edu.pl/index.php/751629?newtest=Y&lang=pl
Zgłoszenia do 30.05.2018 do godz.23:59

Spotkanie dla dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego i doradców zawodowych – 12.06.2018
Rejestracja: http://formularze.ore.edu.pl/index.php/291223?newtest=Y&lang=pl
Zgłoszenia do 6.06.2018 do godz.23:59

Szczegółowe informacje dostępne są na: https://www.ore.edu.pl/2018/05/zaproszenie-do-uczestnictwa-w-ogolnopolskim-spotkaniu-konsultacyjnym/