doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Zmieniające się znaczenie i rola kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie – raport CEDEFOP

logo refernet

Raport został przygotowany w ramach projektu Zmieniająca się rola i znaczenie VET (2016-2018). Raport prezentuje zmiany zachodzące w europejskich systemach kształcenia i szkolenia zawodowego w ostatnich dwóch dekadach, w kontekście zachodzących przemian społeczno-ekonomicznych. Jednocześnie opublikowane zostały studia przypadku dotyczące przemian w systemach VET w 10 krajach, w tym w Polsce.

Raport wraz ze wszystkimi studiami przypadku:

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5567

Studium przypadku – Polska:

http://www.cedefop.europa.eu/files/poland_cedefop_changing_nature_of_vet_-_case_study.pdf

 

Źródło: http://refernet.ibe.edu.pl/index.php