doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Bez doradztwa nie ma szkolnictwa zawodowego

W 2011 r. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne na Warmii i Mazurach, jako jedyne w Polsce, objęto pilotażowym projektem wspierającym realizację doradztwa. Jego elementem był również portal doradztwa edukacyjno-zawodowego. Co dziś robią władze oświatowe, aby nie zmarnować wypracowanych wtedy rozwiązań? Rozmowa z warmińsko-mazurskim kuratorem oświaty Grażyną Przasnyską.

Wystartowali w nidzickich targach

„Start w pracy” – pod tym hasłem odbyły się tegoroczne Targi Edukacyjno-Zawodowe w Nidzicy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska służb mundurowych.

Czerwiec absolwentem stoi

Targi pracy, szkolenia na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, treningi i warsztaty samopoznania – to tylko nieliczne oferty wsparcia kierowane do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Nierozłączny team: szkoła i pracodawca

Władze samorządowe, zrzeszenia pracodawców i szkolnictwo wyższe będą wspierać edukację zawodową. 25 maja 2015 r. w Olsztynie podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia Warmińsko-Mazurskiego Klasta Edukacyjnego.

Z pracodawcą… ku jakości edukacji

Doskonalenie współpracy szkół z pracodawcami, wspieranie ucznia w planowaniu jego kariery, finansowanie edukacji zawodowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – o tym m.in. będą rozmawiać 25 maja w Olsztynie uczestnicy konferencji „Uczeń, szkoła, pracodawca – możliwości i wyzwania”.

W Ostródzie pachnie… talentami

Karol Okrasa, Dariusz Struciński i wielu innych wybitnych znawców sztuki kulinarnej przybyło do Expo Arena w Ostródzie, by oceniać umiejętności zawodowe przyszłych absolwentów szkół gastronomicznych podczas walki o tytuł Mistrza Szkolnej Patelni.

Strona 1 z 4123...Ostatnia »