doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski

Książka omawia kwestie etyczne i pojmowanie wartości moralnych w poradnictwie zawodowym, a także podstawowe pojęcia etyczne i zagadnienia aksjologiczne związane z działalnością pomocową. Analizuje również podstawowe wartości moralne przypisane do profesji doradcy zawodowego.

Pobierz Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego jako plik PDF