doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Praca z klientem dorosłym

Praca z klientem dorosłym

Magdalena Mrozek

Publikacja jest kolejnym tomem wydanym w ramach serii ABC doradcy zawodowego. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych, skupiających również osoby dorosłe. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Pobierz jako plik PDF