doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej

Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej

Publikacja prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne odnoszące się do zagadnienia
zdolności i zainteresowań uczniów. Głównym motywem przewodnim poradnika jest to,
aby przywoływane teorie nie były tylko okazją do wzbogacenia swojej deklaratywnej
wiedzy psychopedagogicznej, ale miały aplikacyjne przełożenie na wiedzę proceduralną
wykorzystywaną w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Stąd druga część poradnika
zawiera przegląd najbardziej efektywnych strategii i ćwiczeń pozwalających na
kompleksowe wspieranie procesu aktualizowania potencjałów uczniów.

Pobierz jako plik PDF