doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Najlepsi z najlepszych na Kujawach i Pomorzu

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz turniejów. Nagrodzono najlepszych uczniów i ich opiekunów.

Historia dla przyszłości

W Toruniu podsumowano tegoroczną edycję Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Na chwilę tamtejsze Muzeum Etnograficzne zanurzyło się w przeszłości…

W szkołach interaktywnie

Ponad dwa tysiące nowoczesnych tablic interaktywnych trafi do szkół w regionie kujawsko-pomorskim. To efekt porozumienia władz wojewódzkich oraz wójtów kilkudziesięciu gmin.

Fundusze otwarte

Piknik, koncerty, wycieczki, warsztaty oraz bezpłatne porady i konsultacje – to atrakcje tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywać się będą od 7 do 10 maja nie tylko w naszym wojewdztwie.

Nowe szkolenia, nowe wyzwania

Pod koniec kwietnia w całej Polsce ruszają szkolenia „Doradztwo zawodowe – od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”. W województwie kujawsko-pomorskim zaplanowano 14 takich spotkań.

Kolejne kroki do zawodu

Prezentacja dobrych praktyk, spotkania z pracodawcami z regionu kujawsko-pomorskiego i konferencja o nazwie „Cztery kroki do zawodu” towarzyszyły tegorocznym Bydgoskim Targom Edukacyjnym.

Zaproszenie: konferencja „W kierunku dobrej szkoły”

Szkoła może stale polepszać jakość swojej pracy. O tym, jakimi drogami i z wykorzystaniem jakich narzędzi to się dzieje, będą mówić w Toruniu teoretycy i praktycy systemu oświaty.

Przeciw wykluczeniu cyfrowemu

W marcu zakończyły się szkolenia z podstaw obsługi komputera dla uczniów z najuboższych rodzin województwa kujawsko-pomorskiego. To warunek nieodpłatnego otrzymania komputerów i łącz internetowych w ramach programu „Przeciw wykluczeniu cyfrowemu”.

Rosną mali naukowcy

Jak rozwijać zainteresowania dzieci naukami ścisłymi? Nie mają z tym problemu organizatorzy projektu „Prelekcje dla przedszkolaków – Mały Naukowiec – II edycja”, którzy do akcji zaprosili kolejnych 50 przedszkoli z terenów wiejskich Pomorza i Kujaw.

Strona 1 z 212