doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Zapraszamy do korzystania z Wyszukiwarki Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. By odnaleźć w niej daną szkołę czy placówkę, wystarczy podać jej […]

Oddajemy w Państwa ręce opracowane w projekcie przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych oraz pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli […]

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr jako Lider projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia […]

Zapraszamy do udziału w konferencji „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie […]