doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie […]

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Nowe ramowe plany […]

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (DODN) zaprasza na konferencję „Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania”. Jest […]

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy. Organizatorem […]

W dniu 17 lutego 2016 r. odbyła się pierwsza Mokotowska Giełda Szkół Zawodowych zorganizowana przez Zespół Szkół […]

Projekt był realizowany w latach 2013-2015 i opierał się na partnerstwiesześciu instytucji z pięciu krajów.Międzynarodowe partnerstwo pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz wzbogacenie sprawdzonychw różnych krajach […]

W ramach projektu Euroguidance zostały wydane trzy publikacje dotyczące poradnictwa i informacji edukacyjno-zawodowej. Publikacje skierowane są do doradców […]

Zachęcamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do zgłaszania swojego udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz do Turnieju Wiedzy o Zawodach. V […]

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Euroguidance, zorganizował w Warszawie konferencję „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla […]