doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizują bezpłatny IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa […]

Innowacje pedagogiczne. Poradnik dla nauczycieli to nowa bezpłatna publikacja wydana przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Kariera […]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w cyklu comiesięcznym publikuje raport dotyczący analizy procesów zachodzących na rynku pracy, […]

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport na temat trendów w uczeniu się dorosłych w 2022 roku, bazując na wynikach […]

Corocznie począwszy od 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje, w formie obwieszczenia, prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa […]

Wydział Doradztwa Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne webinarium on-line Dobrostan psychiczny doradcy zawodowego, które odbędzie się  […]

Barometr zawodów to prognoza sytuacji w zawodach podzielonych na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których liczba […]

Konfederacja Lewiatan w dniach od 29 do 31.01.2024 roku organizuje konferencję Praca 4.0 poświęconą trendom, zjawiskom i rozwiązaniom, które […]

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją  Praca i kompetencje przyszłości. Wyzwania edukacyjne pod redakcją Roberta Jesionka, która powstała w Warszawskim Centrum […]