doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

30.10.2020 roku odbyła się konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”, zorganizowana w ramach projektu […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji ma zaszczyt poinformować, że w dniach 19–20.10.2020 roku odbyła się konferencja „Nadzór pedagogiczny w obszarze […]

Trzydniowa konferencja „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody”, zogniskowana jest wokół współczesnej problematyki […]

Projekt “Doradcy zawodowi w szkole podstawowej” inspirowany jest podejściem action research i realizowany będzie jesienią w 6 szkołach […]

Informujemy, że na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl, pod kaflem DORADZTWO ZAWODOWE zostały udostępnione bezpłatne e-materiały z zakresu doradztwa zawodowego. E-materiały zostały […]

Publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych adresowana jest do doradców zawodowych oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do realizacji założeń polityki uczenia […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzi badanie na temat realizacji doskonalenia i wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania na szkolenia, […]

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaprasza na dni otwarte dotyczące nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” […]