doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Produkty projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy był realizowany w okresie od listopada 2016 roku do zerwca 2018 roku. Beneficjentem projektu był Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Celem projektu było dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Produktami projektu były m.in. ścieżki rozwoju zawodowego dla 75 zawodów, dla których zmodernizowano podstawy programowe oraz rekomendacje do programów i planów nauczania dla 75 zawodów.

ŚCIEŻKI ROZWOJU ZAWODOWEGO

Plik Wielkość pliku
pdf blacharz izolacji przemysłowych 1 MB
pdf blacharz samochodowy 1 MB
pdf blacharz 1 MB
pdf cieśla 2 MB
pdf dekarz 1 MB
pdf garbarz skóra 1 MB
pdf górnik eksploatacji otworowej 1 MB
pdf górnik eksploatacji podziemnej 2 MB
pdf górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 1 MB
pdf kaletnik 1 MB
pdf kamieniarz 1 MB
pdf kierowca mechanik 1 MB
pdf kominiarz 1 MB
pdf koszykarz-plecionkarz 2 MB
pdf kowal 1 MB
pdf krawiec 2 MB
pdf kuśnierz 1 MB
pdf lakiernik 1 MB
pdf mechanik automatyki przemysłowej i urządeń precyzyjnych 1 MB
pdf mechanik monter maszyn i urządzeń 1 MB
pdf mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej 2 MB
pdf mechanik precyzyjny 1 MB
pdf monter budownictwa wodnego 1 MB
pdf monter izolacji przemysłowych 1 MB
pdf monter systemów rurociągowych 1 MB
pdf obuwnik 1 MB
pdf operator maszyn i urzadzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 910 KB
pdf operator obrabiarek skrawających 1 MB
pdf operator urządzeń przemysłu chemicznego 1 MB
pdf operator urządzeń przemysłu szklarskiego 1 MB
pdf optyk-mechanik 1 MB
pdf stolarz 1 MB
pdf szkutnik 1 002 KB
pdf ślusarz 1 MB
pdf tapicer 1 MB
pdf technik automatyk 976 KB
pdf technik gazownictwa 2 MB
pdf technik przemysłu mody 2 MB
pdf technik transportu kolejowego 1 MB
pdf technik analityk 1 MB
pdf technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 2 MB
pdf technik awionik 2 MB
pdf technik budownictwa budownictwa wodnego 1 MB
pdf technik chłodnictwa i klimatyzacji 2 MB
pdf technik eksploatacji portów i terminali 1 MB
pdf technik elektoenegetyk transportu szynowego 1 MB
pdf technik energetyk 2 MB
pdf technik garbarz 1 MB
pdf technik górnictwa odkrywkowego 2 MB
pdf technik górnictwa otworowego 862 KB
pdf technik górnictwa podziemnego 1 MB
pdf technik inżynierii środowiska i melioracji 1 MB
pdf technik lotniskowych służb operacyjnych 1 MB
pdf technik mechanik lotniczy 2 MB
pdf technik mechanik 2 MB
pdf technik nawigator morski 1 MB
pdf technik obuwnik 1 MB
pdf technik optyk 1 MB
pdf technik papiernictwa 950 KB
pdf technik przeróbki kopalin stałych 1 MB
pdf technik renowacji elementów architektury 1 MB
pdf technik rybołówstwa morskiego 1 MB
pdf technik technologii chemicznej 1 MB
pdf technik technologii drewna 2 MB
pdf technik technologii szkła 1 MB
pdf technik technologii wyrobów skórzanych 2 MB
pdf technik transportu drogowego 1 MB
pdf technik urządzeń dźwigowych 1 MB
pdf technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2 MB
pdf technik wiertnik 1 MB
pdf technik żeglugi środlądowej 1 022 KB
pdf wiertacz 1 MB
pdf zdun 1 MB
pdf zegarmistrz 1 MB
pdf złotnik-jubiler 1 MB

REKOMENDACJE DO PLANÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

Plik Wielkość pliku
pdf blacharz izolacji przemysłowych 1 MB
pdf blacharz samochodowy 1 MB
pdf blacharz 1 MB
pdf cieśla 982 KB
pdf dekarz 985 KB
pdf garbarz skór 824 KB
pdf górnik eksploatacji otworowej 2 MB
pdf górnik eksploatacji podziemnej 950 KB
pdf górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 771 KB
pdf kaletnik 881 KB
pdf kamieniarz 854 KB
pdf kierowca mechanik 951 KB
pdf kominiarz 886 KB
pdf koszykarz-plecionkarz 846 KB
pdf kowal 902 KB
pdf krawiec 1 011 KB
pdf kuśnierz 907 KB
pdf lakiernik 1 MB
pdf mechanik automatyki przemysłowej 1 022 KB
pdf mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej 771 KB
pdf mechanik precyzyjny 1 010 KB
pdf mechanik-monter maszyn i urządzeń 993 KB
pdf monter budownictwa wodnego 780 KB
pdf monter izolacji przemysłowych 1 MB
pdf monter systemów rurociagowych 968 KB
pdf obuwnik 1 004 KB
pdf operator maszyn i urzadzen do przetwórstwa tworzyw sztucznych 963 KB
pdf operator obrabiarek skrawających 1 MB
pdf operator urzadzeń przemysłu chemicznego 890 KB
pdf operator urządzeń przemysłu szklarskiego 834 KB
pdf optyk-mechanik 820 KB
pdf stolarz 797 KB
pdf szkutnik 1 MB
pdf ślusarz 1 MB
pdf tapicer 815 KB
pdf technik przemysłu 2 MB
pdf technik analityk 2 MB
pdf technik automatyk transportu kolejowego 1 003 KB
pdf technik automatyk 1 MB
pdf technik awionik 2 MB
pdf technik budownictwa wodnego 877 KB
pdf technik chłodnictwa i klimatyzacji 974 KB
pdf technik eksploatacji portow i terminali 2 MB
pdf technik elektroenergetyk transportu szynowego 934 KB
pdf technik energetyk 1 MB
pdf technik garbarz 855 KB
pdf technik gazownictwa 1 MB
pdf technik górnictwa odkrywkowego 735 KB
pdf technik górnictwa otworowego 2 MB
pdf technik górnictwa podziemnego 1 MB
pdf technik inżynierii środowiska i melioracji 901 KB
pdf technik lotniskowch służb operacyjnych 1 MB
pdf technik mechanik lotniczy 2 MB
pdf technik mechanik 1 MB
pdf technik nawigator morski 2 MB
pdf technik obuwnik 841 KB
pdf technik optyk 870 KB
pdf technik papiernictwa 442 KB
pdf technik przeróbki kopalin 1 MB
pdf technik renowacji elementów architektury 1 MB
pdf technik rybołówstwa morskiego 993 KB
pdf technik technologii chemicznej 1 MB
pdf technik technologii drewna 844 KB
pdf technik technologii szkła 869 KB
pdf technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie SKR.09 983 KB
pdf technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie SKR.13 987 KB
pdf technik transportu drogowego 994 KB
pdf technik transportu kolejowego 1 MB
pdf technik urzadzeń dźwigowych 884 KB
pdf technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 MB
pdf technik wiertnik 1 MB
pdf technik żeglugi śródlądowej 1 MB
pdf wiertacz 1 MB
pdf zdun 887 KB
pdf zegarmistrz 1 MB
pdf złotnik-jubiler 1 MB